streda 13. novembra 2013

How the world see spanish people: Why do spanish people should be offended?

O námety na písanie sa nebojím. Stačí sa rozhliadnuť po okolí a človek vidí milión zaujímavých vecí. Vždy som si túžila prisadnúť k jednej z tých starých dám či pánov, ktorý sedia na lavičkách v parkoch a oddychujú. Ak by som nabrala odvahu, som si istá, že by ma prekvapili všetkým čo v živote zažili. Je zaujímavé, že keď sa na týchto ľudí pozrieme vidíme ich vonkajšok a pod ním sa skrýva veľa historiek a životných skúseností. Ľudia dostali do daru zrak a vďaka nemu výzor je prvá vec, ktorú vidíme.
A tu mi napadla myšlienka nad ktorou sa môj priateľ minule rozhorčoval. Ako správny španiel nechápe prečo krajinu, ktorú on miluje pozná svet podľa býčích zápasov (Corridas), podľa toho že sú ukričaní a že podľa ekonomiky. Ok, ukričaní sú (tak ako všetky južanské národy sú temperamentní), krízu majú tiež ale spomínané býčie zápasy nie sú pre nich zásadnou a hlavne nie jedinou tradíciou. V dnešnom modernom Španielsku sa nachádza snáď viac odporcov ako priaznivcov corridy a koniec koncov býčie zápasy sú vlastne obyčajné zabíjačky, len vo veľkom štýle. Zabíjačky sa nájdu aj u nás a určite aj v iných krajinách.

Čím dlhšie som v Španielsku rým viac ma mrzí, že veľa z ich tradícií svet nepozná. Určite stojí za to zúčastniť sa Veľkej noci (viac tu - Semana Santa) na Pyrenejskom poloostrove. Po celom Španielsku sú organizované veľkolepé sprievody vozov so sochami Ježiša a oltármi, ktoré sú bohato zdobené. Tieto oltáre nosia chlapi (aj ženy) na vlastných pleciach a podľa veľkosti ich môže byť aj 50.

Nemenej zaujímavá je Feria. Je to niečo ako jarmok len vo veľkom štýle. Kolotoče typická hudba, ženy a muži v typických španielskych flamenco šatách a hlavne obrovské množstvo ľudí, ktorí sa bavia od obeda až do bieleho rána. V každom meste je typické niečo iné a takisto záleží či navštívite Feriu v noci alebo cez deň. Samozrejme nočná Feria nemôže končiť inak ako fiestou
Áno viem, trošku divná téma na zamyslenie na módnom blogu, nie?
Aj keď myslím si, že móda nemusí byť len povrchná a prvoplánová, móda je umenie, móda sú tie samotné príbehy (pretože niekedy aj hon na vychytávky môže byť príbeh :D ), móda vypovedá o ľudoch, ktorí ju nosia a aj o tom ako žijú svoje životy (a teraz nenarážam na to, či ma žena alebo muž na sebe najnovšiu kolekciu Versace alebo len výpredajové kúsky). V neposlednom rade vypovedá o krajine, v ktorej človek žije. Občas sa mi stáva, že pri čakaní si obzerám ľudí a ich módne kreácie a vždy som zvedavá čo je vlastne skryté za tým konečným výsledkom, ktorý môžeme my všetci obdivovať (alebo kritizovať, pretože aj konštruktívna kritika nie je na škodu veci).
A čo Vy? Tiež obzeráte a inšpirujete sa u iných ľudí? 

A aby to bolo trošku aj o tej móde pridávam fotku typického španielskeho flamenco oblečenia, ktoré som mala možnosť mať oblečené na spomínanej Ferii :) 
___________________________________________________________________________________

I am not afraid to be short of ideas for posts. Sometimes it´s enought just look around and one can see interesting things. I always wanted to sit next to one of those elder people that sit alone on the park bench. If I would have courage, I am sure that everything they have ever experienced in their life would surprise me. It is interesting that when we are looking at those people we see only their shell or cover and underneath lurks always a lot of secrets and stories. But people got a gift of sight and appearance is the first thing what we actually see.
Lately one thought came over to me. Actually my boyfriend outraged about it the other day. As a proud Spaniard he doesn´t understand why a country, that he loves, the whole world knows by bullfighting (Corridas), by their temperament and by their econimical problems. Ok, temperament they have (I think it is irresistible for Southern nations) and ok, they have the crisis too but those mentioned bullfights are not essential and certainly not the only tradition they have. Actually, in today's modern Spain there are more opponents than supporters and plus the whole bullfight is actually just an ordinary slaughter with bigger style. Such slaughters (just not exactly bullish) could be found also in my country, and certainly in the millions of others. The longer I am in Spain I share regret that so many wonderful traditions world doesn´t know.  

Definitely worth is to attend Easter on the Iberian Peninsula (Semana Santa). Throughout Spain are organized spectacular parades with music and huge statues of Jesus and altars, which are richly decorated and extremely heavy. Usually are carried by 40 or 50 guys (even women) on their own shoulders.  

Equally interesting is Fair (Feria). A huge number of roundabouts, typical music, women and men in typical Spanish flamenco dresses and especially the huge number of people who are certainly having fun. Each city or village has typical traditions and whole Feria is divided into day and night part. And of course Feria in night can´t end otherwise than with ´fiesta´.   This is a bit strange topic for reflection on the fashion blog, right?  
Although, I think that fashion doesn´t have to be only superficial, fashion is an art, fashion are the stories themselves (cause sometimes hunt for a clothes can be length story too :D), fashion speaks a lot about people who wear it, even about how they live their lives and eventually also tells about the country in which they live. When I´m waiting f.e. for the bus, I often look around me and I watch the people and their fashion creations and I always wonder what is actually hidden behind their outfits that we can all admire (or criticize, because constructive criticism can´t hurt). 
 What about you? Do you also watch the people around you to check their outfits? 

So that fashion can be combined with traditions, I post here photo of me in typical Spanish flamenco dress which I have worn at the last Fair in Málaga:)
dress - od priateľovej rodiny/from family of my boyfriend

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára