štvrtok 12. decembra 2013

How long it lasts to learn the spanish language?

Španielsky sa učím asi rok a pol, intenzívnejšie asi trištvrte roka. Mám však šťastie, že som v prostredí španielčiny a to je veľká pomoc. Myslím si, že je to najjednoduchšie a najefektívnejšie pre človeka - to znamená učiť sa jazyk spôsobom ako sa učí dieťa hovoriť. Keď sa dieťa narodí nerozumie ničomu ale časom začína chápať, potom rozumieť a hovoriť a nakoniec sa učí náročné slovíčka. Prirodzené ako chôdza. A funguje to! :) Veď sa aj občas cítim ako také batoľa. Musím povedať, že žiadne zásadné problémy s porozumením som zatiaľ v Španielsku nemala, čo ma teší, lebo som si až tak neverila.

Španielčina je krásny jazyk a ani nie tak zložitý (ak nerátam, že ma milión gramatických časov a dokonca aj taký, ktorý v mojom rodnom jazyku nie je ). Veľa slovíčok je podobných ako v angličtine, čiže to je malé zľahčenie. Určite stojí za to rozumieť a hovoriť týmto jazykom pretože sa ním hovorí nielen v Španielsku ale aj v Južnej Amerike a hovorí ním celosvetovo mnoho ľudí ako druhým jazykom. 

P.S. Fotka je fotená v mojom rodnom meste, ktoré mi aj tak trošku chýba. 
P.S.2 Pridávam aj jednu fotku panorámy, ktorú som odfotila na Plaza de Espaňa v Seville
Aký jazyk sa páči Vám? :)
__________________________________________________________________________________
I learn Spanish for one and half year, intensively for 3/4 year. I´m lucky that I´m in Spain, because it is more natural to learn and speak in this language. Personally, I believe that it´s easiest and most effective when person learns language like a child learns to speak. When is baby born doesn´t understand to nothing but eventually firstly starts to perceive language, later understand and finally speak and lastly child learns other more difficult words. Natural like walking. I can confirm that it´s working :) Yet, I sometimes feel like a toddler but whatever. I need to say that I didn´t have any significant problems with understanding, which please me, cause I didn´t believe in myself that much.

Spanish by itself is a beautiful language and the best is that it  isn´t too difficult (if I don´t count that it has like a million of grammatical tenses and even one which is not in my native language) and a lot of words are similar to English words. So this makes it easier. Certainly, it´s worth to understand and speak in Spanish language, because people speak in this language not only in Spain but also in South America and worldwide there is a lot of people who speaks in Spanish as their second language. 

P.S. Photo is taken in my birth city, which I miss little bit. 
P.S.2 I add also one panorama photo of Sevilla, which I made on the Plaza de Espaňa.
And which language do you like? :)


jacket- Stradivarius, pants - H&M, bag - Stradivarius, flats - H&M

2 komentáre: