streda 12. februára 2014

Traveling

Posledný týždeň je v Málage taký nijaký, sychravý, zamračený. Každý deň keď vyťahujem žalúzie som v očakávaní aká obloha ma prekvapí. Zväčša každý druhý deň je nádherne modrá a slnečná a tie ostatné zamračená a smutná. Zrejme prišla tá "pravá španielska zima". 
Keď som pozerala správy zistila som, že na severe majú záplavy. Tu sa zase zjavuje každé tri - štyri dni vietor, ale taký riadny. Samozrejme okná nie sú vybavené proti vetru a preto mám pocit, že ich nielen prefukuje ale že ich vietor rovno vyrazí. Pre mňa je však momentálne Málaga tým "prienikovým bodom" všetkých superlatívov aj negatívnych vecí. Určite stojí za to ju vidieť. A to si zrejme nemyslím len ja ale aj množstvo turistov, ktorí sa tu v posledných dňoch zjavujú. Včera som prechádzala cez centrum (bola som v škole vybaviť nejaké papierovačky ale ako inak - neúspešne) a na moje počudovanie počula som viac cudzích jazykov a videla viac turistov ako inokedy. Nie je to náročné ich rozoznať, keďže oni ako jediní chodia v sandálkoch a s kraťaskami. (podotýkam, aj v dňoch keď je slnko na opačnom konci sveta). Ale niekedy vedia prekvapiť aj ľudia vyzerajúci ako domáci. Napríklad včera, kráčala som za dvomi mladými mužmi- dredy a gate spustené až na kolenách, no kto by ich netipoval na španielov? Boli o česi. 

Častokrát si ani neuvedomíme, koľko našich krajanov je vonku. Koľko z nich si vybralo život mimo svojej domoviny aby spoznali iný svet a žili možno v krajine, ktorá im viac vyhovuje. Sú ich milióny a keď si idú za svojim cieľom sú šťastní a často krát aj úspešní ale nikto si nemôže myslieť, že to pre nich bolo ľahké alebo, že prišli do krajiny a spadla na nich truhla s eurami (dolármi, librami či inými menami). Ale kedy inokedy to skúsiť ak nie teraz keď sme mladí? :)
Čo Vy? Skúsili ste niekedy život v inej krajine? :)
_____________________________________________________________________________
 The last week in Málaga is so chilly and cloudy. Every day when I lift up blinds I wonder what sky will surprise me. Some days it is amazingly blue and sunny and some days cloudy and sad. Obviously came the "real Spanish winter". 
When I watched the TV news I found out that on the north of Spain are floods. Here appears every three or four days wind. But terrible wind. Windows are clearly not made for wind. Málaga is for me like  intersection point of superlatives and negativities. It´s definitely worth to see this city and probably all the tourists here think it too. Yesterday I was in the centre and for my surprise I have heard a lot of different languages. It is not so difficult to recognize tourists here because they are the only ones who wear sandals and shorts (even in days when the sun is probably on the other side of the world). But sometime people who look like Spaniards can surprise me too. For example, yesterday I was walking behind two young guys- dreadlocks and pants on the knees, who would think that they are not Spaniards? They were Czechs.
Usually we don´t realize, how many of our fellow citizens are "out" of the country. How many of them have decided to choose the life outside of their homeland so that they explore new world and so that they live in other country (which maybe satisfy them more). There are millions of them, and when they are following dreams and happy, often they´re successful too. Probably these decisions are never easy and to nobody fell during first days of stay an ark full of Euros (Dollars, Libras or whatever currency). But when to try to live in other country if not now when we are young? :)
What about you? Have you ever tried to live in different country? :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára