nedeľa 23. februára 2014

Hello Slovakia! Hello holidays.

Poviem Vám je to zmena byť po 5 mesiacoch na Slovensku. Na jednej strane som veľmi rada, že vidím priateľov, známych, kamarátov a v neposlednom rade aj rodinu. Na druhej strane chýba mi Španielsko, môj priateľ a budenie sa do rán kde cítim more. Mám pocit, že žiť v Španielsku je akési jednoduchšie a cudzí ľudia sú akýsi prívetivejší. Každopádne užívam si každú minútu tu doma, pretože sa mi to už kráti. Ešte mám pred sebou nejaké tie skúšky a potom hop znova na lietadlo a do môjho druhého domova. 
Keďže slniečko svieti je to super, že som tu nemusela vytiahnuť ani zimný kabát. :)

P.S.: Pridávam GIF-ko ako som sa balila :) Videla som na mnohých blogoch GIF-ká a túžila som nejaký vytvoriť a tak mi napadlo, že takéto by mohlo vyzerať zaujímavo. Buďte zhovievavý, je moje prvéé!:D
____________________________________________________________________________________
I tell you it is difference to be after 5 months in Slovakia. On the one hand I´m glad to see my friends and family. On the other hand I miss Spain, my boyfriend and waking up to a mornings where I can feel sea. I think that life in Spain is somehow easier and unknown people are somehow friendlier. However, I enjoy my stay here every minute, because again the time is running out. I have in front of me some exams here and after that hop again on the plane and straight to my second home. 
Anyway it´s very nice that here is sunny so I don´t need winter coat here :) 

P.S.: I add GIF picture how I packed myself. I have seen a lot of GIFs and I longed to make any picture like that and this idea came to me and seemed to be a good start. So I hope that you like... it is my first one! :D


  
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára