pondelok 24. marca 2014

Hour of planet: 29. march 2014

Dnes som narazila na internetovej stránke obchodu Bershka na odkaz na španielsku stránku : la hora del planeta (ktorá je verziou celosvetovej stránky WWF Earth hour - Hodina Zeme).
A prečo o nej píšem? Pretože mi to príde ako krásny projekt. Mnoho ľudí si povie, hmm ok pekná udalosť ale koľkí budú spolupracovať a kto o nej vôbec vie alebo keď to nerobia iní ľudia prečo by som mal práve ja. Ja si myslím, že práve preto ak to iní ľudia nerobia o dôvod viac ich o tom informovať a skúsiť spraviť niečo pre našu planétu.
 ÁNO pre NAŠU planétu! Pretože na nej žijeme, dáva nám vodu, vzduch, zem a to nehovoriac o nerastných surovinách, ktoré berieme a ako ju každodenne ničíme. Preto je podľa mňa fér vykonať niečo aj pre ňu.
Na španielskej verzií tejto stránky sa nachádza jedna žiadosť alebo možnosť (neviem ako to nazvať). Je to pokus o to aby sme tento rok vypli aj internet nielen svetlá a elektrinu. Rozhodla som sa do toho zapojiť, nielen vypnúť svetlá v mojej domácnosti a vyjsť na terasu a pozorovať tú hodinu hviezdy ale aj na mojom blogu "vypnúť internet". 
Na anglickej verzii tejto stránky som túto možnosť nenašla ale ak by ste mali záujem tu je odkaz na to ako to spraviť na svojich blogoch a ako sa zapojiť. Je to odkaz na link, ktorý jednoducho skopírujete na svoje blogy a tu sú podrobné inštrukcie ako to spraviť. 
Ak môžte zapojte sa a pomôžte dobrej veci! Nikdy neviete kedy Vám takúto maličkosť naša planéta oplatí.

P.S: Nebojte sa ak veľmi potrebujete na stránku sa dostanete. Je tam v texte odkaz na ktorý kliknete a ten vás posunie na blog.
A ako značky podporujú Hodinu zeme alias návrhy čo robiť v čase bez elektriny a elektroniky nájdete vo videu nižšie ;)
_________________________________________________________________________________
Today I have found on the internet page of the shop Bershka one link for Spanish page : la hora del planeta (which is version of worldwide page of WWF Earth hour).
And why I am writing about it? It looks to me as a great project. A lot of people would say that: ok nice event but how many of us will participate and who actually knows about this project or if others don´t do it why should I? I think, because the others are not doing it,  it is one good reason  to inform them and try to do something for our planet. 
YES, for OUR planet! Because we are living here, our planet gives us water, air, land and not to mention that we take minerals and every day we destroy our planet. Because of this is quite fair to do something for our planet. On the Spanish version of this page there is one request or option (don´t know how to name it). It is one experiment to turn off this year also internet not only the lights and electricity. 
I have decided to integrate to that, not only to turn off lights in my home and go up to terrace to watch stars but even "turn off internet" on my blog. 
On the English version of that page I didn´t find that option but if you´re interested here is the link how to make that on your blog and how to integrate to this good event even more. It is one link which you easily copy to your blogs and here are instructions how to make it. 
If you can please integrate and help to the good thing! You never know when our planet gives this small detail back. 

P.S: Don´t worry, if you really want to get to the page/blog there is one link in the text where you click and you move to the page/blog. 
And here are tips what to do during period without electricity and internet. :)Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára