sobota 12. apríla 2014

Drafts and dreams of childhood

Vraví sa, že je dôležité plniť si svoje sny! ... A možno ešte dôležitejšie plniť si také, o ktorých snívame od ranného detstva. Keď som bola malá hrala som sa rôzne hry, snívala som, mala som svoj imaginárny svet a minimálne každý víkend som si pretvárala celú obývačku nášho bytu buď na redakciu novín alebo na ateliér módnej návrhárky. Čím som bola staršia, tým viac som na tieto hry zabúdala a voľný čas som vypĺňala inak.
 Až nedávno som si uvedomila, že to čomu som sa venovala a snívala o tom aké malé dieťa nie je momentálne až také vzdialené tomu čomu sa venujem a chcem venovať teraz.

Pravda, že pred niekoľkými rokmi som mala iné plány, iné sny a myslela som si, že chcem iné veci. Len málo ľudí sú tí šťastní, ktorí hneď po skončení strednej školy majú jasnú predstavu čo zo životom a ja som medzi nich nepatrila. 
Napriek tomu, to čím som si prešla, to čo som zažila, to čo som sa naučila a čo sa stále učím a zažívam je užitočné a viem, že každú z tých vecí v živote využijem. Teraz však mám jasnejšie ciele, jasnejšie predstavy a jasnejší smer, kam chcem postupovať. 
A aby to nevyznelo tak filozoficky- jasné aj dni, keď sa mi nechce ani od telky postaviť k tomu patria :P

Ukážem Vám teda jeden z mojich snov, od mala navrhujem a kreslím módne návrhy. Popravde tieto návrhy nikto nevidel (samozrejme okrem rodiny). Možno aj preto, že si nie som istá či sú dobré alebo zlé. Ale predsa ak ich nikto neuvidí, nikdy sa to ani nedozviem, nie? 
Mnoho návrhov mám na Slovensku ale v poslednej dobe vo voľných chvíľach (a bohužiaľ aj v tých menej voľných kedy by som mala počúvať prednášky) kreslím nové a nové návrhy. Naposledy mi fantázia nadhodila nejaké nápady na náušničky. 
Čo poviete? Páčia sa Vám? Nosili by ste niektoré z nich :)
P.S.: Pripomínam GIVEAWAY. :)
_________________________________________________________________________________
They say that is very important to make your dreams come true!... And maybe even more important to fulfill that dreams which are in your fantasy since childhood. When I was small girl, I dreamed, I had my imaginary world and at least every weekend I transformed our living room either to an editorial office of newspaper or to a studio for fashion designer.  The older I had got, the more I was forgetting about these games and I spent my free time differently.
Just not long ago I have realized that the things about which I was dreaming about as a small child are not that far as I thought before. 
True is, that before some years I had different plans, different dreams and I thought that I want different things. Yes, just a few people are the lucky ones who know what they want to do with their life since high school. I was definitely not one of them. 
Nevertheless, everything what I have passed throught, everything what I have experienced, everything what I have learned and what I learn every day is usefull and I know that each one of these things I will use in my life. But now I have clearer targets, clearer imaginations and clearer direction where I want to go on. 
And so that this doesnt sound that much philosophically - of course!... the days when I dont want to get my ass of sofa perfectly belong to all my of it. :P

Im going to show you one of my dreams. Since I was small girl I design and draw fashion designs. To be sincere, nobody has seen this desings (of course except of my familly). Maybe because, I am not totally sure if they are good or bad but to hell with it. If nobody sees it I will never know it, right?
A lot of my designs are in Slovakia but lately in my free time I draw more and more designs (unfortunately, I do it also in that less free moments  when I should listen to lectures). Lastly I did some designs for earrings. So what do you think? Do you like them? Would you wear some of them? :)

2 komentáre:

 1. So cute! :)

  Check out my latest style tips

  http://minnieknows.blogspot.co.uk/2014/04/secrets-to-french-style-la-redoute.html

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Yes, do you like? :) Thank you!
   I´ve checked your blog and I really like your tips :)

   Odstrániť