štvrtok 16. októbra 2014

8 must-have apps


V zmysle vetičky "Elektronika by mala slúžiť nám a nie my elektronike." si ju snažím urobiť užitočnou. Spravila som si teda z môjho telefónu/tabletu pracovný nástroj a kanceláriu v jednom. Je to hlavne pre kompaktnosť týchto dvoch spomínaných zariadení. (neviem si predstaviť ako by som všade ťahala notebook). Vynechám klasické aplikácie ako Gmail, Facebook, Messanger, Whatsapp, ktoré máme v telefónoch bežne a niekedy aj od výroby.
Toto je môj zoznam užitočných applikácií:

Genius Scan - skvelá aplikácia ak nemáte pri sebe skener ale máte svoj telefón a dostatočnú dávku svetla. Oskenujete všetky dokumenty a papiere - rýchlo a ľahko. Aplikácia všetko prevedie do PDF dokumentu, ktorý môžete v momente zdieľať na sociálnych sieťach alebo mailom.

Docs To Go/OfficeSuite - tieto dve aplikácie sú vlastne takmer rovnaké. Používam ich zbežne ak potrebujem narýchlo vytvoriť nejaký dokument. Sú ľahko pochopiteľné a hlavne efektívne. Napríklad ak ste zabudli napísať krátku seminárku, či esej do školy. :)

Yahoo Weather - v android obchode nájdete mnoho aplíkácií, ktoré sa zaoberajú počasím. Ja však hodnotím Yahoo ako jednu z najlepších. Okrem toho, že sa takmer vždy počasie zhoduje s tým čo predpovedá táto aplikácia, môžete si vybrať viacero miest a jednoducho listovať medzi aktuálnym počasím, predpoveďami ale aj ďalšími informáciami o počasí. V neposlednom rade považujem za prednosť grafické spracovanie a pravidelne sa meniace obrázky zo zvolených miest.

Clean Master - táto aplikácia je akousi predĺženou rukou programu Clean Master z PC prostredia. Zabezpečí vám čistý a rýchly mobilný telefón. Neverili by ste koľko hlúposti sa do telefónu ukladá pri jeho bežnom používaní.

NoCrop - super aplikácia ak postujete na Instagram. Zabezpečí vám to, aby ste nemuseli všetky fotky orezávať do štvorca a trošku aj zlepší výzor niektorých fotiek.

Duolingo - aplikácia, ktorá funguje ako vlastný súkromný učiteľ jazykov. Ak ste zdatní v angličtine môžete sa naučiť po španielsky, taliansky, francúzsky atď. v domácom prostredí. Bohužiaľ slovenský jazyk tam ešte neexistuje čo je tak trošku škoda.

Udemy - zaujímavá aplikácia pre rozvoj vlastných znalostí. Nachádzajú sa tam kurzy od výmyslu sveta. Aj platené ale čo je ešte lepšie aj tie zadarmo. Jednoducho sa "subscribnete" a vybavené. Môžete sa vzdelávať.

Photoshop Express - jednoduchá a profesionálna aplikácia medzi stovkami podobných aplikácií. No značka Photoshopu od Adobu zabezpečuje kvalitu. Pohybom prstov si upravíte akúkoľvek fotku k dokonalosti.

Poznáte tieto appky? Používate aj vy nejaké tie obľúbené? :) 


Within the meaning of   "Electronics should serve to us and not we to electronics." I made from my phone/tablet an useful device. Today I´m going to present to you my favorite apps which I´m using on daily basis. I will skip typical common apps as Gmail, Whatsapp, Messanger, Facebook.
So these apps I recommend -

Genius Scan - this is an awesome app if you don´t have a scanner with you (which you naturally don´t have every minute in your life). With this app you can make any scan fast and easy. Application converts everything to PDF document, which you can easily share to mail or wherever you just want.

Docs To Go/OfficeSuite - these two are literally very similar. I use them from time to time when I have to make some document. They are understandable and mainly effective. For example it could be effective in the situation when you simply forgot to make an essay for a school.

Yahoo Weather - in android shop you can find a million apps which serve for a weather forecast. But for me this application is the best one. Except the thing that the forecast is usually quite accurate you can choose more cities and later simply browse between them to see in a while what weather situation they have. I consider extremely positive graphic part of this app and background pictures from the each chosen city.

Clean Master - this is mobile platform of the PC program. It made from your mobile phone clean and fast device. You would not believe how many of silly things are saving to you phone during a common usage.

NoCrop - perfect application if you are using Instagram. It preserves your photos from sometimes useless cropping.

Duolingo - app, which works as a personal lector for languages. You can learn there English, Spanish, Italian, French and lot more. It still evolves so it is quite possible that new language possibilities will be added there.

Udemy - very interesting app where you can develop your skills. There are various courses from a lot of departments. For example - Marketing, IT, Communication, Languages, Personal Growth and lot more. You just subscribe for any course and that´s it.

Photoshop Express - Photoshop guarantees quality and professional appearance. With a simple movement of a finger you can edit your photo to perfection.

Do you know these apps? Or do you use some others? :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára