pondelok 8. decembra 2014

Thank You

Viete prečo som začala písať blog? 
Sama nemám nejaký jasný dôvod prečo. Nikdy som sa nepostavila a nepovedala si, že ok idem písať blog. Ako som hovorila v tomto článku nepovažujem sa za blogerku. Móda ma láka a vždy lákala. Baví ma kombinovať farby, vzory, materiály a baví ma aj šokovať (samozrejme len v tom dobrom slova zmysle). No aj tak si nemyslím, že to čo si oblečiem je vždy dokonalé a ani neočakávam, že sa to bude každému páčiť alebo, že to budú všetci považovať za niečo iné a zaujímavé. No napriek tomu, baví ma to. Občas nemám náladu ani čas písať a fotiť pri každej príležitosti (aj keď som taký malý fotomaniak).

Možno sa mnohí pýtate prečo ho píšem aj v angličtine. Nepovažujem sa takisto za najlepšieho angličtinára. Nie som natívec a ešte pred dvoma troma rokmi by som po anglicky nezložila ani súvislú vetu. No za posledné dva roky denne hovorím troma jazykmi čo je požehnanie aj prekliatie. Požehnanie v tom, že sa stále niečo učím, trénujem sa a teda asi nemám šancu takpovediac zabudnúť ako hovoriť v cudzom jazyku. Prekliatím pretože ak mám potom hovoriť len jednou rečou, napríklad po slovensky tak myslím v inej reči. Skladám vety v hlave po španielsky ale hovorím ich po slovensky a potom mám niekedy problém, hlavne v slovenčine, neznieť ako hlupák.

Musím však povedať, že vďaka blogu som dostala od Vás niekoľkokrát podporu v podobe milých komentárov alebo pochvál. Som rada, že sa Vám páči čo robím. To je to čo ma posúva ďalej a to je to čo mi nedá aby som s tým prestala. Jedno veľké Ďakujem! patrí Vám. :)


Do you know why I have started to write a personal blog? 
I do not have any specific reason. I´ve never said to me, ok let´s have a blog. As I said in this post I don´t consider me as a blogger. One thing is clear. I love fashion. I love to combine colors, pattern and fabrics. I like to shock (of course in a good way of speaking). But I have to say that I really don´t have some high self-esteem. I do not think that everything what I wear is amazing and I do not expect that everyone likes what I wear. Nonetheless, I enjoy having a blog. Sometime I don´t have mood or time to write anything or do not have mood to take a pictures of myself all the time (although I´m quite a photo maniac :P). 

Maybe you ask why I´m writing this blog also in English. Neither have I considered myself as the best English speaking in the world. I´m not Englishman neither American and before two three years I would never put together one continuous sentence. But in recent two years I speak with three languages on daily bases. It is a blessing and a curse at the same time. It is blessing because I´m learning every time more and more. It is a curse because when I should be speaking only by one language I´m in my mind constructing sentences in a different language and because of this sometimes when I speak in Slovak I´m just trying to not look like an idiot. 

Eventually, I have to say that thanks to a blog I´ve got a support from you in the form of commentaries or compliments. I´m so glad because of that and I´m so glad that you like what I do. That is what push me forward and what doesn´t let me finish what I do. One big Thank you! To all of you. :)Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára